WZORY UMÓW

banner2

 

Umowa Ramowa

Wzór umowy ramowej – pobierz pdf >>

Umowy dostępowe

Usługa Dzierżawa Ciemnych Włókien – pobierz pdf >>
Usługa Dzierżawy Kanalizacji Kablowej – pobierz pdf >>
Usługa Kolokacji – pobierz pdf >>
Usługa Transmisji Danych – pobierz pdf >>
Usługa Dostęp do Sieci Internet – pobierz pdf >>

Załączniki

Załącznik – Dane adresowe – pobierz pdf >>
Załącznik – Wniosek o zawarcie Umowy Ramowej – pobierz pdf >>
Załącznik – Cennik – pobierz pdf >>
Załącznik – Wykaz węzłów sieci – pobierz pdf >>

Opinia Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Opinia Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 22 marca 2017 roku zatwierdzająca zmiany wzoru umowy ORSS – pobierz opinię >>.

Opinia Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 3 grudnia 2015 roku ostatecznie zatwierdzająca ofertę ORSS – pobierz opinię >>.

Opinia Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 21 września 2015 roku z zastrzeżeniem – pobierz opinię >>.

 

Fala1