Strona główna

banner2

 

SIEĆ SZEROKOPASMOWA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM

15 września 2015 r., podczas wspólnej konferencji prasowej, ORSS poinformował o zakończeniu wszystkich prac budowlanych przy sieci szerokopasmowej (szkieletowo-dystrybucyjnej), realizowanej w ramach projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie" (SSPW-WWM), w województwie warmińsko-mazurskim.

"Przy wymiernej pomocy ze strony inwestora, czyli naszych partnerów z Urzędu Marszałkowskiego, udało nam się terminowo zakończyć budowę sieci szerokopasmowej na Warmii i Mazurach. Z perspektywy czasu można stwierdzić, że formuła współpracy PPP zdała egzamin. Realizacja inwestycji przebiegała bez większych perturbacji." 

Maciej Koziara, prezes Otwartych Regionalnych Sieci Szerokopasmowych.

Całkowita wartość projektu SSPW-WWM w województwie warmińsko-mazurskim wyniosła ponad 327 mln - wielkość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to około 226 mln zł, wkład własny województwa warmińsko-mazurskiego wyniósł 13,3 mln zł, zaś środki przeznaczone na ten cel z budżetu państwa to 26,7 mln zł.

Głównym celem projektu SSPW-WWM była budowa sieci światłowodowej, umożliwiającej dostęp do szerokopasmowego internetu mieszkańcom, instytucjom i firmom w tym regionie Polski Wschodniej.

W ramach realizacji projektu SSPW-WWM, na Warmiii i Mazurach powstało aż 2292 km szkieletowo-dystrybucyjnej sieci światłowodowej, 216 węzłów dystrybucyjnych, 10 węzłów szkieletowych, 2 punkty styku do sieci światłowodowej wyższego rzędu oraz 2 Centra Zarządzania Siecią (główne i zapasowe). Przepustowość sieci w szkielecie wynosi 100 GB/s, zaś sieć spełnia wymogi stawiane sieciom NGN (next generation networks).

Realizacja projektu SSPW-WWM to nie tylko budowa sieci - w ramach projektu ORSS zorganizował także bezpłatne szkolenia ("Internet bez granic") dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego. Szkolenia miały na celu podniesienie poziomu umiejętności posługiwania się komputerem  oraz Internetem wśród mieszkańców województwa. Udział mogli w nich brać mieszkańcy wsi i małych miast (bez względu na wykształcenie) oraz osoby z wykształceniem niższym niż średnie (bez względu na miejsce zamieszkania). W szkoleniach udział wzięło dotychczas 1800 osób, zainteresowanie nimi było jednak dużo większe, niż ilość miejsc przewidzianych w programie. Zajęcia szkoleniowe odbywały się w na terenie całego województwa.

Realizowany w ramach projektu SSPW-WWM dostęp do szerokopasmowego internetu ma korzystnie wpłynąć ma na rozwój województwa oraz podnieść atrakcyjność inwestycyjną całego regionu.  Władze Warmii i Mazur liczą, że dzięki niemu do regionu napłyną nie tylko firmy oferujące usługi dostępu do internetu, ale również przedsiębiorstwa, dla których szybki dostęp do Internetu jest niezbędny do prowadzenia biznesu. Po zakończeniu realizacji projektu, możliwość podłączenia do szerokopasmowego internetu będą mieć nie tylko przedsiębiorcy, ale również ponad 90% mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego.

"Samorząd województwa kosztem blisko 330 mln zł zrealizował inwestycję, dzięki której województwo warmińsko-mazurskie ma szansę stać się bardziej konkurencyjnym i innowacyjnym regionem. Jeżeli myślimy o rozwoju społeczno-gospodarczym regionu, musimy stworzyć inwestorom odpowiednie warunki do prowadzenia biznesu, w tym – co dziś oczywiste – sprawny i szybki kontakt ze światem."

Sylwia Jaskulska, członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Zakończenie prac budowlanych w projekcie SSPW-WWM przebiegło zgodnie z przyjętym w umowie, zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim, harmonogramem. Wybudowana sieć szerokopasmowa oznaczać będzie otwarty dostęp dla lokalnych operatorów detalicznych, którzy będą mogli oferować usługi dostępu do Internetu klientom końcowym. Sieć szerokopasmowa pozwoli również administracji publicznej na wdrażenie innowacyjnych projektów, takich jak e-administracja czy e-edukacja.

Projekt SSPW współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Wpisuje się w działania administracji rządowej mającej na celu likwidację tzw. „wykluczenia cyfrowego”.

"Zrealizowany projekt budowy sieci szerokopasmowej w województwie warmińsko-mazurskim jest innowacyjnym przedsięwzięciem, które będzie miało ogromny wpływ na rozwój regionu, a także budowę społeczeństwa informacyjnego. Został zrealizowany przy użyciu najnowszych światowych technologii. W wyniku jego realizacji w woj. warmińsko-mazurskim powstała nowoczesna infrastruktura szerokopasmowa. Równy dostęp do niej będą mieli wszyscy zainteresowani operatorzy, którzy będą świadczyć usługi mieszkańcom regionu, tutejszym firmom oraz instytucjom. Dzięki niemu zlikwidowane zostaną białe i szare plamy w dostępie do Internetu i zrobimy ogromny krok naprzód w walce z wykluczeniem cyfrowym."

Maciej Koziara, prezes Otwartych Regionalnych Sieci Szerokopasmowych.

Projekt realizowany był przez Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe (ORSS) – Platforma Inwestycyjna, którą tworzą Hawe, Alcatel-Lucent Polska oraz TP Teltech. ORSS odpowiadał była za zaprojektowanie i budowę sieci, w dalszym etapie zaś będzie zajmować się zarządzaniem siecią. Zakończenie eksploatacji przez partnera prywatnego inwestycji przewidywane jest na koniec 2025 r.

"Tak naprawę to koniec jednego, ważnego etapu, ale nie koniec przedsięwzięcia. Teraz chodzi o to,  aby z infrastruktury tej korzystali operatorzy, który będą budować sieci ostatniej mili i będą świadczyć usług internetowe mieszkańcom regionu."

Maciej Bułkowski, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim województwa warmińsko-mazurskiego.

Fala1