CELE

banner2

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Realizacja projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej „SSPW” ma zapewnić do końca 2015 roku dostęp do usług szerokopasmowych dla 90% mieszkańców, 100% instytucji publicznych i przedsiębiorców w województwach warmińsko-mazurskim, lubelskim, podkarpackim, podlaskim i świętokrzyskim. Realizacja projektu pozwoli w pełni osiągnąć strategiczny cel, jakim jest zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”.

Dzięki realizacji projektu zostanie wybudowana ponadregionalna sieć szerokopasmowa, składająca się z pięciu sieci regionalnych obejmujących obszary najbardziej zagrożone „wykluczeniem cyfrowym”. Budowa jednolitej infrastruktury pozwoli na zwiększenie dostępności do mediów elektronicznych, a także podniesie atrakcyjność obszarów dla operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługę tzw. ostatniej mili. Otwarcie niedostępnego dotąd rynku spowoduje wzrost liczby inwestycji związanych z doprowadzeniem infrastruktury do odbiorców końcowych: klientów indywidualnych, przedsiębiorstw oraz instytucji.

Województwo warmińsko-mazurskie

Celem projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej na poziomie województwa warmińsko-mazurskiego jest: zapewnienie do końca 2015 roku dostępu do usług szerokopasmowych dla 90% mieszkańców i 100% instytucji publicznych i przedsiębiorców na terenie regionu.

W ramach projektu SSPW zbudowana zostanie szkieletowa sieć światłowodowa, spełniająca wymogi stawiane tzw. sieciom następnej generacji (NGN). Zostaną też przygotowane obiekty (punkty dystrybucyjne), stanowiące punkty styku z operatorami sieci dostępowych. Sieć będzie otwarta na równych zasadach dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych chcących oferować usługi szerokopasmowe lub ich nowoczesne zastosowania mieszkańcom regionu. Dotyczy to też tych operatorów, którzy w oparciu o tę infrastrukturę będą rozbudowywać własne systemy dostępu szerokopasmowego (wielu obecnych na rynku operatorów wstępnie zadeklarowało już chęć tego rodzaju współpracy przy rozwoju usług szerokopasmowych w regionie). Takie podejście pozwoli zachować pełną neutralność rynkową a także technologiczną. Dzięki temu infrastruktura będzie mogła być wykorzystywana przez wszystkich uczestników rynku telekomunikacyjnego.

Projekt SSPW zakłada budowę infrastruktury teleinformatycznej, uzupełniającej istniejące już zasoby należące do operatorów telekomunikacyjnych działających w regionie.

Budowana infrastruktura obejmie elementy pasywne, które są niezbędne do instalacji i działania szerokopasmowej sieci internetowej (takie jak np.: kanalizacja teletechniczna, przewody, światłowody, studnie czy lokalizacje węzłów telekomunikacyjnych) oraz elementy aktywne (przede wszystkim w węzłach sieci szkieletowej i głównych węzłach sieci dystrybucyjnej).

Postęp realizacji projektu mierzony będzie określonymi wskaźnikami produktu. W przypadku województwa warmińsko-mazurskiego ich wartości docelowe to:

  • długość zainstalowanej sieci internetu szerokopasmowego – 2 241 km
  • liczba zainstalowanych węzłów – 226 szt

Dzięki projektowi dostęp do internetu szerokopasmowgo zostanie udostępniony na terenie 44,7% obszaru województwa. Wybudowana w ramach projektu sieć, w połączeniu z zasięgiem oferowanym przez już działających operatorów, umożliwi uzyskanie tradycyjnego szerokopasmowego dostępu do Internetu dla 91,8% populacji województwa, co oznacza wzrost w stosunku do wartości bieżącej.

Szkoleniami związanymi z realizacją projektu objętych zostanie w 2015 r. 1 860 mieszkanców województwa.

 Fala1