PARTNERZY

banner2

ORSS REALIZUJE PROJEKT BUDOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ DZIĘKI WSPARCIU STRATEGICZNYCH PARTNERÓW. W MAJU 2010 ROKU TRZY SPÓŁKI PODPISAŁY POROZUMIENIE, NA PODSTAWIE KTÓREGO POWSTAŁA UNIKALNA W POLSCE PLATFORMA INWESTYCYJNA DEDYKOWANA DO REALIZACJI ZNACZNYCH INWESTYCJI W OBSZARZE ROZWOJU INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ.
PLATFORMĘ INWESTYCYJNĄ OD POCZĄTKU TWORZĄ – HAWE S.A., ALCATEL LUCENT POLSKA ORAZ TP TELTECH SP. Z O. O. – SPÓŁKA WCHODZĄCA W SKŁAD GRUPY ORANGE.


logo

www.hawesa.pl

Grupa Kapitałowa HAWE działa w sektorze usług telekomunikacyjnych dla biznesu. Hawe S.A. jest od roku 2007 spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Hawe świadczą kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Ponadto poprzez dedykowaną spółkę ORSS Grupa Kapitałowa Hawe realizuje projekt budowy, a następnie eksploatacji i zarządzania siecią szerokopasmową o długości ponad 2 200 km w województwie warmińsko–mazurskim oraz sieci w województwie podkarpackim o długości ponad 2 000 km. Wartość tych projektów realizowanych w latach 2013-2015 wyniesie 627 mln zł.

W czerwcu HAWE przedstawiło strategię, która zakłada m.in. przekształcenie spółki z operatora sieci szkieletowej w największego w Polsce otwartego operatora infrastruktury światłowodowej.

www.tpteltech.pl

TP Teltech Sp. z o.o. jest częścią grupy kapitałowej Orange Polska i przynależy do międzynarodowej grupy telekomunikacyjnej France Telecom. Spółka działa od 2001 roku w sektorze B2B. Projektuje, dostarcza i serwisuje najnowocześniejsze rozwiązania telekomunikacyjne i teleinformatyczne na obszarze całego kraju.

Spółka Posiada świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia, oraz koncesję MSWiA nr L-0127/02 na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego na świadczenie usług w zakresie monitoringu przeciwwłamaniowego. Spółka jest Partnerem Technicznym dla TP SA oraz Orange Polska w zakresie dostarczania usług, utrzymania sieci w strefie warszawskiej.


logohb

www.hawe-budownictwo.pl

Hawe Budownictwo Sp. z o.o. zostało powołane do istnienia w kwietniu 2010 roku w wyniku wydzielenia ze struktury Przedsiębiorstwa Budownictwa Technicznego Hawe Sp. z o.o. (przekształconej w Hawe Telekom Sp. z o.o.) działalności projektowo – wykonawczej. Hawe Budownictwo przejmując w ramach grupy kapitałowej wyżej określoną działalność, zostało wyposażone w wiedzę, doświadczenie, know – how oraz kontakty handlowe, skupione w osobach, które tworzyły spektakularny sukces Hawe oraz w zapleczu produkcyjno – technicznym.

www.alcatel-lucent.com/pl

Alcatel – Lucent Polska jest oddziałem Alcatel – Lucent – światowego lidera globalnej komunikacji, oferującego produkty i innowacje w sieci IP, cloud computing oraz produkty do ultra-szerokopasmowego stałego i bezprzewodowego dostępu do sieci. Alcatel – Lucent obsługuje dostawców usług telekomunikacyjnych i ich klientów, jak również przedsiębiorstwa i instytucje na całym świecie.

Alcatel – Lucent Polska zrealizowała i uczestniczy w szeregu pionierskich projektów pod względem wykorzystanych technologii i unikalnych ze względu na skalę bądź stawiane wymagania. Alcatel – Lucent Polska jest liczącym się inwestorem i należy do grona największych dostawców sprzętu telekomunikacyjnego w Polsce.

Lokalny potencjał połączonych firm i dostęp do know-how, doświadczeń i umiejętności specjalistów z całej korporacji zapewniają wszystkie niezbędne warunki do realizacji praktycznie każdego projektu teleinformatycznego.

Oferta Alcatel – Lucent obejmuje sprzęt, oprogramowanie i usługi wykorzystywane na każdym etapie rozwoju sieci stacjonarnych, mobilnych i konwergentnych – począwszy od stadium konsultacji i projektowania, integracji i wdrożenia, a skończywszy na utrzymaniu i eksploatacji.

 Fala1