INŻYNIER KONTRAKTU

banner2

Inżynier Kontraktu w projekcie „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” jest osobą wyznaczoną przez Podmiot Publiczny (Województwo Warmińsko-Mazurskie) do koordynacji wykonywania umowy. Rolę Inżyniera Kontraktu, zgodnie z zawartą umową pełni Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Eko-Invest S. A, z siedzibą w Szczecinie, zaś biuro Inżyniera Kontraktu znajduje się w Olsztynie. Swoje obowiązki Inżynier Kontraktu pełni w okresie: od czerwca 2012 r. do końca września 2015 r.

Do głównych zadań Inżyniera Kontraktu należał udział w pracach przygotowawczych związanych z opracowaniem fazy wykonawczej projektu i wyłonieniem Wykonawcy a następnie należy:

  • zarządzanie projektem,
  • nadzór i realizowanie prac projektowych, usług i robót budowlanych, dostaw objętych projektem,
  • oddanie infrastruktury pasywnej i aktywnej do eksploatacji,
  • rozliczenie umowy o dofinansowanie projektu.

Powierzone zadania wykonuje zespół Inżyniera Kontraktu, składający się z wielu specjalistów. Do jego grona zaliczamy m.in.:

  • inspektorów nadzoru robót telekomunikacyjnych,
  • inspektorów nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych, sanitarnych, elektrycznych, drogowych,
  • specjalistów ds. rozliczeń.

Podmioty bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu to:

  • Zamawiający (Województwo Warmińsko-Mazurskie)
  • Wykonawca (Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe sp. z o.o.)
  • Inżynier Kontraktu (Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Eko-Invest S. A).

Biuro Inżyniera Kontraktu jest czynne w godzinach: 7.30 – 15.30 i zlokalizowane jest pod adresem: ul. Metalowa 3, 10 – 603 Olsztyn, tel. +4889/527 49 75, fax +4889/526 47 93, biuroik.sspw@eko-inwest.com.pl .

INZYNIERKONTRAKTU

Informacje na temat realizowanych prac w ramach projektu można uzyskać dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii: +48 89 521 94 38.

 Fala1