SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

banner2

Warstwa szkieletowa ORSS – schemat poglądowy

mapa

Struktura warstwowa:

– rdzeń/szkielet – dystrybucja – dostęp (poza zakresem projektu)

 • Punkty styku z operatorami oferującymi dostęp do Internetu
 • System transportu optycznego DWDM 10/100G
 • Warstwa usługowa IP MLPS.
 • Systemy zarządzania dla poszczególnych warstw zlokalizowane w Centrum Zarządzania Sieci

Zapewnienie niezawodności

Na poziomie urządzeń:

 • urządzania klasy operatorskiej
 • mechanizmy non-stop-routing i non-stop-service dla kluczowych węzłów sieci
 • upgrade oprogramowania bez przerywania pracy urządzenia (ang. ISSU – In service Software Upgrade)
 • redundancja wszystkich elementów, które mogą przyczynić się do niedostępności sieci, takich jak: zasilacze, karty kontroli, magistrale przetłaczające

Na poziomie sieci:

 • topologia z protekcją w każdym punkcie sieci szkieletowej
 • połączenia pomiędzy szkieletem, a dostępem w trybie „loadbalancing” z mechanizmami „fault tolerant”
 • mechanizmy protekcji na poziomie MPLS takie jak FastReRoute (FRR), protekcja LSP (label-switchedpath)

Założenia sieci aktywnej

schemat

Warstwa DWDM

10 węzłów DWDM – typu T&ROADM: przestrajalne i rekonfigurowalne z funkcjonalnością „dowolny kolor” + „dowolny kierunek”

Możliwości:

 • dynamiczne zestawianie dowolnych relacji
 • realizacja usług „traffic on demand”
 • zakończenie 4 kanałów optycznych 10Gb/s przez każdy z węzłów
 • zdalna rekonfiguracja w odpowiedzi na dynamiczne zmiany w wymaganej matrycy ruchu lub awarie w warstwie fizycznej

Centrum zarządzania siecią

Postawione wymagania:

 • Zapewnienie ciągłości i wysokiej jakości obsługi operacyjnej
 • Utrzymanie wysokiej dostępności sieci i usług.

Charakterystyka CZS:

 • Tryb funkcjonowania 24/7/365
 • Monitorowanie oraz zarządzanie w zakresie usług i zasobów sieci – koordynacja procesu usuwania awarii
 • Paszportyzacja zasobów sieci
 • Optymalizacja obsługi operacyjnej celem utrzymania wysokiego poziomu SLA
 • Zintegrowane narzędzia i systemy do obsługi sieci – zakres funkcjonalny zgodny z rekomendacjami TMF e-TOM i ITIL – NMS, w tym: E2E obsługa alarmów i zdarzeń z sieci/usług, TT, konfiguracja sieci i usług, monitorowanie wydajności i pojemności sieci, bezpieczeństwo, raportowanie, redundancja krytycznych elementów CZS (w tym IT)

Fala1