O REGIONIE

banner2

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE TO JEDEN Z NAJPIĘKNIEJSZYCH REGIONÓW POLSKI ORAZ EUROPY. SKŁADA SIĘ Z HISTORYCZNYCH KRAIN WARMII, MAZUR I POWIŚLA.
WOJEWÓDZTWO JEST CZWARTYM CO DO WIELKOŚCI REGIONEM POLSKI O POWIERZCHNI PONAD 24 TYS. KM KWADRATOWYCH. W JEGO SKŁAD WCHODZI 116 GMIN, 19 POWIATÓW, A STOLICĄ JEST OLSZTYN.

ludnosc

 

Ludność

Województwo warmińsko-mazurskie zamieszkuje ponad 1,4 miliona osób. Najwięcej mieszka w powiecie olsztyńskim (112 440 osób), ostródzkim (105 604) i iławskim (89 908).

 

gospodarka

 

Gospodarka

W województwie warmińsko-mazurskim zarejestrowano 108 910 podmiotów gospodarczych. Wśród nich dominuje sektor prywatny – 94%. Produkcja sprzedana przemysłu w regionie miała wartość 15,8 mld zł, co daje 11 miejsce wśród 16 województw. Udział sektora prywatnego w produkcji sprzedanej przemysłu to 86%. Wśród ogólnej liczby podmiotów gospodarczych 76,3% zakładów prowadzą osoby fizyczne, 0,7% spółdzielnie, 10,9% spółki prawa handlowego. Zaledwie 0,056% ogółu przedsiębiorstw to przedsiębiorstwa państwowe.

 

kultura

 

Kultura

Wśród cyklicznych imprez kulturalnych odbywających się na terenie województwa na szczególną uwagę zasługują: Międzynarodowy „Piknik Country” w Mrągowie, Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego „Złota Tarka” w Iławie, Międzynarodowy Festiwal Piosenki Żeglarskiej i Morskiej „Szanty w Giżycku”, Międzynarodowe Spotkania Rodzin Muzykujących w Dobrym Mieście oraz Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy poezję”. Znaczenie ponadregionalne posiadają też odbywające się w najpiękniejszych katedrach i kościołach regionu (m.in. we Fromborku, Giżycku, Morągu, Olsztynie, Św. Lipce) imprezy pod wspólnym hasłem „Niedzielne Koncerty Organowe”. Polska młodzież dorocznie w lipcu bawi się na Festiwalu Muzyki Rockowej w Węgorzewie oraz podczas „Przystanku Olecko”, na który składają się spektakle teatralne, happeningi oraz koncerty piosenki poetyckiej. W ostatnich latach coraz większą popularność zdobywa także mrągowski Festiwal Kultury Kresowej. W województwie funkcjonują dwa teatry: im. Stefana Jaracza w Olsztynie i Teatr Dramatyczny w Elblągu. Filharmonia w Olsztynie nosi miano znanego, urodzonego na Warmii kompozytora Feliksa Nowowiejskiego.


przemysl

 

Przemysł

Województwo warmińsko-mazurskie, jako jedno z najmniej zanieczyszczonych regionów kraju, objęte jest programem Zielonych Płuc Polski. Główne działy gospodarki to produkcja zdrowej żywności, przemysł drzewny, proekologiczna gospodarka leśna, ekoturystyka, produkcja opon, maszyn i urządzeń – gdzie stosuje się czyste technologie przemysłowe i korzysta z odnawialnych źródeł energii.

 

turystyka

 

Turystyka

Warmia i Mazury to region o wybitnych walorach turystycznych i rekreacyjnych. Nazywany jest krainą tysiąca jezior, choć jest ich ponad dwukrotnie więcej. Największe jeziora to Śniadrwy (113,8 km2) i Mamry (104,4 km2). Najgłębsze to Wukśniki (68 m), Babięta Wielkie (65 m), Piłakno (56,6 m) i Ełckie (55,8 m). Część tych jezior, spięta kanałami i rzekami, tworzy wielokilometrowe szlaki wodne.

Bogactwem województwa są lasy i puszcze zajmujące prawie 30% jego powierzchni z licznymi parkami krajobrazowymi i rezerwatami przyrody.

 

kierunki

 

Kierunki rozwoju

Przyjęta przez Sejmik Województwa Warminsko-Mazurskiego strategia rozwoju społeczno-gospodarczego zakłada, że zasobność regionu będzie zależała od postępu w trzech podstawowych dziedzinach gospodarczych: rolnictwie, gospodarce turystycznej i przemyśle wykorzystującym technologie przyjazne środowisku. Rozwojowi tych dziedzin służą liczne fundusze Unii Europejskiej wykorzystywane przez województwo.

Źródło: http://bip.warmia.mazury.pl/


 Fala1