SZKOLENIA

banner2

Rozpoczęcie bezpłatnych szkoleń z zakresu obsługi komputera i Internetu dla osób 45+

 

Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. we współpracy z Orange Polska S.A. rozpoczęły realizację bezpłatnego modułu szkoleniowego pod nazwą „Internet bez granic” realizowanego w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej.

szkolenia-newModuł szkoleniowy ma na celu zwiększenie poziomu motywacji i umiejętności posługiwania się narzędziami nowoczesnych technologii teleinformatycznych i korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Internetu.

Działania adresowane są do osób w wieku 45+ zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Szkolenie jest całkowicie bezpłatne, będzie przeprowadzane przez trenera metodą warsztatów  z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych.

Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o.  w ramach projektu „Internet bez granic” planuje przeszkolić grupę ponad 1 860 osób w terminie do maja 2015 roku.

Szczegółowe informacje na temat szkoleń, w tym harmonogram, dostępne są na stronie: http://www.internetbezgranic.pl/

bądź pod numerem (22) 835 40 25 (opłata według taryfy Operatora).

Zapisywać się można pod adresem: kontakt@internetbezgranic.pl

Fala1