OFERTA

banner2

Pytania dotyczące oferty handlowej, cennika usług telekomunikacyjnych, warunków technicznych, warunków świadczenia serwisu SLA, umów na świadczenie usług telekomunikacyjnych, umowy ramowej oraz wskaźników KPI prosimy kierować na adres e-mail: oferta@orss.pl.

Pytania dotyczące pozostałych kwestii niezwiązanych bezpośrednio z ofertą ORSS, np. dotyczące informacji na temat przebiegu sieci SSPW prosimy kierować na nasz ogólny adres e-mail: biuro@orss.pl.

W trosce o polepszenie standardów świadczenia naszych usług uruchomiliśmy dedykowany adres e-mail przeznaczony do zapytań handlowych związanych z ofertą regulowaną ORSS

ORSS informuje, iż w celu utrzymania wysokiego standardu świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz w celu lepszej kontroli wskaźników KPI uruchomiony został dedykowany adres e-mail, na który powinny być kierowane wszelkie zapytania handlowe związane z ofertą regulowaną ORSS. Nasz dedykowany adres e-mail to: oferta@orss.pl.

Jednocześnie informujemy, iż zapytania handlowe kierowane na adres biuro@orss.pl nie są przedmiotem monitorowania wskaźników KPI, a odpowiedzi na pytania kierowane na ten adres udzielane będą na zasadach „best effort”.


Zatwierdzenie oferty ORSS

W dniu 22 marca 2017 roku Urząd Komunikacji Elektronicznej („UKE”) pozytywnie zaopiniował zmiany wzoru umowy zaproponowane przez ORSS. W związku z powyższym na stronie internetowej zamieszczony został nowy wzór umowy ORSS.

Zatwierdzenie zmian wzoru umowy przez UKE – pobierz pdf >>


Nowa oferta ORSS

W dniu dzisiejszym (06 marca 2017 r.) na naszej stronie zamieszczona została nowa oferta ORSS, która jest przedmiotem procedury zatwierdzenia zmian przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.


Zatwierdzenie oferty ORSS

W dniu 3 grudnia 2015 roku Urząd Komunikacji Elektronicznej („UKE”) pozytywnie zaopiniował ofertę ORSS. W związku z powyższym w dniu 7 grudnia 2015 roku na stronie internetowej zamieszczony został nowy wzór umowy ORSS, uwzględniający wszystkie uwagi UKE do oferty ORSS.


Aktualizacja oferty ORSS

W dniu dzisiejszym (tj. 19 maja 2015) na stronie zamieszczona została oferta ORSS, która jest ofertą uzgodnioną z Zamawiającym i znajduje się w procesie opiniowania przez UKE.


Propozycja oferty – konsultacje

W dniu dzisiejszym (tj. 4 listopada 2014) ORSS przedstawia do publicznej konsultacji propozycję oferty dla operatorów telekomunikacyjnych zawierającą cennik oraz wzory umów, które będą obowiązywały w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Warmińsko-Mazurskie.

Wszystkie zainteresowane podmioty prosimy o przesyłanie opinii na temat prezentowanej oferty na adres: cennik@orss.pl w terminie do 28.11.2014r.


Upublicznienie kompleksowej oferty na usługi

Operator Infrastruktury ORSS informuje wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych o upublicznieniu oferty ramowej. Wszelkie uwagi, opinie oraz sugestie w zakresie upublicznionej oferty prosimy przesyłać do dnia 25 kwietnia 2015 roku na adres mailowy – operator@orss.pl

Fala1