W dniu 21 listopada 2014 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się spotkanie Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu, na którym omówiono rodzaje ryzyka zidentyfikowane przez strony spotkania. Oceniono ich wpływ na bieżące wykonanie projektu oraz zwrócono uwagę na zagrożenia związane z wykonaniem niektórych pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Fala1