Dnia 12 sierpnia br. w siedzibie Inżyniera Kontraktu w obecności przedstawiciela Wykonawcy omówiono wyniki przeglądu węzłów dystrybucyjnych przeprowadzone przez Zespół Inżyniera.

Również w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyło się cotygodniowe spotkanie Zespołu Inżyniera Kontraktu.
Tym razem było on poświęcone zagrożeniom związanym z odbiorami przejściowymi i częściowymi w miesiącu sierpniu oraz stanem dokumentacji powykonawczej przygotowywanej przez Wykonawcę.

Fala1