Dnia 8 lipca br. odbyło się potkanie Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu.

Przedmiotem spotkanie były sprawy bieżące związane z realizacja projektu oraz zagrożenia zawiązane z przeprowadzeniem odbiorów częściowych.

Fala1