Dnia 2 lipca br. w siedzibie IK od było się kolejne spotkanie Rady Koordynacyjnej Projektu.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu.

W trakcie Rady podsumowano stan postępu prac, zagrożenia w jego bieżącej realizacji, wykonanie kamienia milowego przypadającego w miesiącu czerwcu oraz stan przygotowanej dokumentacji do przeprowadzania odbiorów częściowych.

Fala1