Dnia 25 czerwca br. w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Koordynacyjna projektu.

Udział w niej wzięli przedstawiciel Zamawiającego oraz przedstawiciele Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu.

W trakcie Rady podsumowano stan postępu prac, zagrożenia w jego bieżącej realizacji, przebieg odbiorów w ramach czerwcowego okna odbiorowego oraz stan przygotowanej dokumentacji do przeprowadzania odbiorów częściowych.

Fala1