Dnia 17 czerwca 2015 r. w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyło się spotkanie koordynacyjne Zespołu Inżyniera Kontraktu.
Uczestniczyli w nim wszyscy członkowie Zespołu.

Oceniono stan bieżący realizacji projektu, zagrożenia, które mogą zakłócić jego wykonanie oraz przeprowadzenie odbioru robót zgłoszonych do odbioru w ramach okna odbiorowego przypadającego na dzień 15 czerwca br.
Podsumowano również stan zawansowania projektu na dzień spotkania.

Fala1