Dnia 11 maja 2015 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu odbyło się posiedzenie powołanej przez Zamawiającego Grupy Roboczej ds. testów.

Skład jej stanowią przedstawiciele delegowani przez Zamawiającego, Wykonawcę i Inżyniera Kontraktu.

Zadaniem Grupy jest wypracowanie zestawu testów umożliwiających sprawdzenie wydajności urządzeń części aktywnej, które będą zainstalowane w węzłach szkieletowych i dystrybucyjnych budowanej sieci.

Fala1