W dniu 28 kwietnia 2015 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się spotkanie dotyczące oceny realizacji obowiązującego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.

W spotkaniu uczestniczyli Zamawiający, przedstawiciele Wykonawcy oraz Inżynier Kontraktu.

Fala1