Dnia 16 kwietnia 2015 r. w siedzibie Wykonawcy odbyła się 21 Rada Budowy.

Przedmiotem Rady był stan realizacji projektu w miesiącu marcu, zagrożenia i zidentyfikowane ryzyka i stan przygotowań do planowanych na miesiąc maj odbiorów częściowych.

W spotkaniu udział wzięli pełnomocnicy wszystkich stron uczestniczący w projekcie. Pojęto szereg istotnych dla projektu ustaleń, które zawarto w protokole z posiedzenia.

Fala1