W dniu 7 kwietnia 2015 r. odbył się odbiór przejściowy węzła szkieletowego zlokalizowanego w Węgorzewie.

Jest to ostatni węzeł z grupy węzłów szkieletowych przewidzianych do wykonania w ramach projektu budowy sieci szerokopasmowej. Umożliwia on połączenie relacji Lidzbark Warmiński-Węgorzewo oraz relacji Węgorzewo – Ełk. Na tych relacjach trwają końcowe prace budowlane związane z budową kanalizacji teletechnicznej oraz jej wyposażaniem.

Zakończenie wszystkich robót budowlanych umożliwi przystąpienie do testowania urządzeń części aktywnej.

Fala1