W dniu 18 grudnia 2014 r. w siedzibie Inżyniera Kontraktu w Olsztynie odbyła się cykliczna Rada Koordynacyjna, w której udział wzięli zainteresowani przedstawiciele wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację projektu.

Przedmiotem spotkania było m.in. omówienie realizacji odbiorów przypadających na dzień 8 grudnia 2014 r. oraz spraw bieżących związanych z realizacją projektu. Fala1