W dniu 18 listopada 2014 r. Inżynier Kontraktu uczestniczył w spotkaniu, które odbyło się w Wojewódzkim Zarządzie Dróg w Olsztynie. Przedmiotem spotkania były problemy w realizacji sieci szerokopasmowej wzdłuż drogi wojewódzkiej, na odcinku: Srokowo – Węgorzewo.

Fala1