banner2

15 września 2015 r. zakończono wszystkie prace budowlane przy sieci szerokopasmowej w województwie warmińsko-mazurskim.

W połowie września wbito ostatnią łopatę podczas prac przy budowie sieci szkieletowo-dystrybucyjnej w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” (SSPW-WWM), realizowanego w ramach Działania II.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013.

Projekt realizowany był przez Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe (ORSS) – Platforma Inwestycyjna, którą tworzą Hawe, Alcatel-Lucent Polska oraz TP Teltech.

Całkowita wartość projektu w województwie warmińsko-mazurskim wyniosła nieco ponad 327 mln, w tym wielkość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to około 226 mln zł (85 proc. kosztów kwalifikowanych), wkład własny województwa wyniósł 13,3 mln zł, a środki z budżetu państwa 26,7 mln zł. Koszty niekwalifikowane opiewały na kwotę 61 mln zł.

Głównym celem tego projektu była budowa sieci światłowodowej, umożliwiającej dostęp do szerokopasmowego internetu mieszkańcom, instytucjom i firmom w tym regionie Polski.

W ramach realizacji projektu powstało 2292 km szkieletowo-dystrybucyjnej sieci światłowodowej, 216 węzłów dystrybucyjnych, 10 węzłów szkieletowych, 2 punkty styku do sieci światłowodowej wyższego rzędu oraz 2 Centra Zarządzania Siecią (główne i zapasowe). Przepustowość sieci w szkielecie wynosi 100 GB/s a sama sieć spełnia wymogi dla sieci następnej generacji (NGN – next generation networks).

Zakończenie prac budowlanych przebiegło zgodnie z przyjętym harmonogramem. Platforma Inwestycyjna dotrzymała terminu przyjętego w umowie zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim z 19 kwietnia 2013 roku. Wybudowana sieć zagwarantuje otwarty dostęp dla lokalnych operatorów detalicznych, którzy na jej bazie, będą mogli świadczyć usługi klientom końcowym. Umożliwi to też administracji publicznej wdrożenie takich projektów, jak e-administracja czy e-edukacja.

– Przy wymiernej pomocy ze strony inwestora, czyli naszych partnerów z Urzędu Marszałkowskiego, udało nam się terminowo zakończyć budowę sieci szerokopasmowej na Warmii i Mazurach. Z perspektywy czasu można stwierdzić, że formuła współpracy PPP zdała egzamin. Realizacja inwestycji przebiegała bez większych perturbacji – mówi Maciej Koziara, prezes Otwartych Regionalnych Sieci Szerokopasmowych.

Projekt SSPW współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Wpisuje się w działania administracji rządowej mającej na celu likwidację tzw. „wykluczenia cyfrowego”. Dlatego też wykonawca inwestycji przeprowadził bezpłatne szkolenie dla ponad 1800 osób, które miało podnieść wśród mieszkańców województwa poziom ich umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem.

– Zrealizowany projekt budowy sieci szerokopasmowej w województwie warmińsko-mazurskim jest innowacyjnym przedsięwzięciem, które będzie miało ogromny wpływ na rozwój regionu, a także budowę społeczeństwa informacyjnego. Został zrealizowany przy użyciu najnowszych światowych technologii. W wyniku jego realizacji w woj. warmińsko-mazurskim powstała nowoczesna infrastruktura szerokopasmowa. Równy dostęp do niej będą mieli wszyscy zainteresowani operatorzy, którzy będą świadczyć usługi mieszkańcom regionu, tutejszym firmom oraz instytucjom. Dzięki niemu zlikwidowane zostaną białe i szare plamy w dostępie do Internetu i zrobimy ogromny krok naprzód w walce z wykluczeniem cyfrowym – przekonuje Maciej Koziara.

Wiecej informacji znajdą Państwo m.in. w serwisach Polska Szerokopasmowa i Komputer Świat

Fala1