W dniu 14 marca 2015 r. Inżynier Kontraktu, w obecności Podwykonawcy, dokonał inspekcji budowy relacji: Ełk-Woszczele, Różyńsk oraz relacji: Ełk-Prostki – punkt styku z województwem podlaskim.

Fala1