W dniu 13 listopada 2014 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu w Olsztynie odbyła się Rada Koordynacyjna dotycząca m.in. stanu realizacji kamienia milowego, którego zamknięcie planowane jest w dniu 19 stycznia 2015 r. Na spotkaniu Wykonawca projektu przedstawił  stan zaawansowania prac oraz powstałe zagrożenia. W spotkaniu udział wzięli  przedstawiciele Kierownictwa Projektu ze strony Zamawiającego, Wykonawcy oraz Inżyniera Kontraktu. Uczestnicy ustalili konieczność kontynuowania tematyki na najbliższej Radzie Budowy.

Fala1