W dniu 8 stycznia 2015 r. w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyło się cykliczne posiedzenie Rady Koordynacyjnej, w której udział wzięli przedstawiciele wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację projektu.

Przedmiotem spotkania było wstępne omówienie przeprowadzonych odbiorów w miesiącu grudniu 2014 r. oraz stanu przygotowań do realizacji kamienia milowego w styczniu 2015 r. Fala1