W  dniu 7 listopada 2014 r w Lidzbarku Warmińskim odbyło się posadowienie kontenera do potrzeb lokalizacji w nim węzła szkieletowego. Węzeł został zlokalizowany w pobliżu Stadionu Miejskiego.

W drugiej połowie  miesiąca listopada 2014 r. nastąpi wyposażanie węzła w niezbędne instalacje zapewniające pracę urządzeń oraz urządzenia aktywne.

W posadowieniu obiektu udział wzięli między innymi przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu.

Węzeł, za pośrednictwem wybudowanych relacji,  umożliwia połączenie z posadowionym już węzłem w Elblągu i odebranym Olsztynie oraz przyszłym węzłem w Węgorzewie.

Fala1