W dniu 18.11.2014 przedstawiciele ORSS brali udział w konferencji Krajowego Forum Szerokopasmowego „Od Sieci Regionalnych do Dostępowych” oraz w XV Konferencji KIKE.

Przedstawiona przez ORSS w dniu 4 listopada 2014 propozycja Cennika dla Operatorów telekomunikacyjnych spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji.

Przychylając się do próśb uczestników, Prezes ORSS – Pan Maciej Koziara podjął decyzję o przedłużeniu terminu publicznej konsultacji do dnia 28 listopada 2014.

Propozycje cennika i wzory umów są dostępne w formie elektronicznej w zakładce „Oferta” lub po tym adresem.

Wszystkie zainteresowane podmioty prosimy o przesyłanie opinii na temat prezentowanej oferty na adres: cennik@orss.pl w terminie do 28.11.2014r.

Fala1