W dniu dzisiejszym (tj. 4 listopada 2014) ORSS przedstawia do publicznej konsultacji propozycję oferty dla operatorów telekomunikacyjnych zawierającą cennik oraz wzory umów, które będą obowiązywały w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Warmińsko-Mazurskie.

Wszystkie zainteresowane podmioty prosimy o przesyłanie opinii na temat prezentowanej oferty na adres: cennik@orss.pl w terminie do 18.11.2014r.

Fala1