GDZIE JESTEŚMY Z REALIZACJĄ PROJEKTU „SIEĆ SZEROKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE”?

Stan: 31.07.2014 r.

W odniesieniu do założeń projektu, który zakłada:

1. budowę światłowodowej regionalnej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej (2241 km sieci, zainstalowanie 10 węzłów szkieletowych oraz 214 węzłów dystrybucyjnych, założenie Centrum Zarządzania Siecią), która stanowić ma trzon szerokopasmowego dostępu do internetu w województwie warmińsko-mazurskim

oraz

2. realizację szkoleń skierowanych do osób w wieku powyżej 45 roku życia (1860 osób), zamieszkujących teren województwa warmińsko-mazurskiego, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym,

realizacja projektu na dzień 31.07.2014 r. przedstawia się następująco:

1. w ramach prac związanych z budową światłowodowej regionalnej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej:

Zakończono proces weryfikacji lokalizacji pod węzły dystrybucyjne i szkieletowe. Z 216 lokalizacji dystrybucyjnych około 210 zostanie zrealizowane w formie szaf zewnętrznych, pozostałe w formie adaptacji pomieszczeń.

Na 10 węzłów szkieletowych 2 zostaną zlokalizowane w istniejących pomieszczeniach, pozostałe 8 zostanie zrealizowanych z wykorzystaniem rozwiązania typu kontener zewnętrzny.

Nawiązując do uzgodnionego pomiędzy Zamawiającym (Województwo Warmińsko-Mazurskie) a Wykonawcą (Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe sp. z o.o.) Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, w ujęciu rzeczowym wykonano:

  • około 400 km sieci,
  • Centrum Zarządzania,
  • Zapasowe Centrum Zarządzania,
  • Węzeł szkieletowy.

W ujęciu wartościowym, stan zaawansowania został zobrazowany w poniższej tabeli:

NAZWA  WYSZCZEGÓLNIENIE  WARTOŚCIOWE ZAAWANSOWANIE %
17,27%
CZS   Centrum Zarządzania Podstawowe 90,00%
Centrum Zarządzania Zapasowe 90,00%
Systemy Informatyczne 10,00%
Relacje Działdowo-Olsztyn 15,10%
Lidzbark Warmiński-Węgorzewo 16,25%
Ełk-Węgorzewo 29,42%
Elbląg-Lidzbark Warmiński 20,72%
Nowe Miasto Lubawskie-Ostróda 11,84%
Lidzbark Warmiński-Olsztyn 12,85%
Mrągowo-Szczytno 11,35%
Elbląg-Ostróda 4,16%
Ełk-Mrągowo 14,38%
Olsztyn-Szczytno 33,61%
Ełk – pkt styku z woj. podlaskim 6,88%
Działdowo-Nowe Miasto Lubawskie 13,88%
Olsztyn-CZS 0,00%
Węzły Węzeł szkieletowy-Elbląg 78,00%
Węzeł szkieletowy-Ełk 78,00%
Węzeł szkieletowy-Olsztyn 80,00%

2. w ramach realizacji szkoleń:

W lipcu 2014 przeszkolono 208 osób, co od momentu uruchomienia szkoleń (marzec 2014 r.) daje liczbę: 653 osoby. Stanowi to 35% zaplanowanej do przeszkolenia w projekcie liczby osób.

Działania szkoleniowe realizowane są głównie w bibliotekach zlokalizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (m.in. Elbląg, Lidzbark Warmiński, Olsztyn, Górowo Iławeckie, Miłakowo, Bisztynek), kilka szkoleń realizowanych było również w świetlicach wiejskich (Łoźnik gmina Pieniężno, Księży Dwór gmina Działdowo)  i szkole (Gierzwałd). Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu obsługi komputera i wykorzystywania internetu w sytuacjach codziennych. Cykl szkoleniowy, obejmujący łącznie 24 h, realizowany  jest w sześciu modułach szkoleniowych.

W lipcu przeprowadzono szkolenia w 20 grupach liczących średnio po 10 os. Wśród uczestników większość stanowiły kobiety (ok. 80%), około 85% osób było w wieku powyżej 54 roku życia, większość osób było z wykształceniem maksymalnie średnim (74%). Ponad połowo uczestników to mieszkańcy wsi i małych miejscowości (54%), z których ok. 7% stanowiły osoby bezrobotne.

 Fala1