2015.08.05 – spotkanie Zespołu Inżyniera Kontraktu

Dnia 5 sierpnia br. w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyło się cotygodniowe spotkanie Zespołu Inżyniera Kontraktu. Tym razem było on poświęcone odbiorom lipcowym, zagrożeniom związanym z odbiorami przejściowymi i częściowymi oraz stanem dokumentacji powykonawczej...

2015.08.04 – spotkanie dot. stanu realizacji projektu

W dniu 4 sierpnia br. w siedzibie Zamawiającego w Olsztynie odbyło się spotkanie Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu. Przedmiotem spotkania była ocena stanu realizacji projektu na dzień 31 lipca br., przygotowanie Zespołu Inżyniera Kontraktu do przeprowadzenia...