Aktualizacja oferty ORSS

W dniu dzisiejszym (tj. 19 maja 2015) na stronie zamieszczona została oferta ORSS, która jest ofertą uzgodnioną z Zamawiającym i znajduje się w procesie opiniowania przez UKE.

Cennik i wzory umów są dostępne w formie elektronicznej w zakładchach „Cennik” oraz „Wzory umów„.

Fala1