W dniu 28 listopada 2014 r. odbyło się kolejne spotkanie w Wojewódzkim Zarządzie Dróg w Olsztynie. Podczas spotkania kontynuowane były rozmowy odnośnie możliwości budowy sieci na obecnie modernizowanych odcinku drogi wojewódzkiej Srokowo-Węgorzewo. Zbudowanie na tym odcinku sieci umożliwi połączenie węzła szkieletowego w Lidzbarku Warmińskim z węzłem szkieletowym w Węgorzewie i przygotowanie relacji do odbioru.

Fala1