W dniu 26 lutego 2015 r. w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się cotygodniowa Rada Koordynacyjna projektu, w której udział wzięli: przedstawiciele Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu, Wykonawcy i Podwykonawcy.

W trakcie spotkania omówiono sprawy bieżące związane z realizacją projektu i zagrożenia uniemożliwiające jego prawidłową realizację.
Omówiono także stan przygotowań Wykonawcy związany z planowanymi odbiorami częściowymi.

Fala1