W dniu 25 lutego 2015 r. dokonano kontroli szkolenia zatytułowanego „Internet bez granic”, które było realizowane w ramach komponentu szkoleniowego (łączna liczba osób do przeszkolenia to 1860 os.).

Celem wizytacji było m.in. zweryfikowanie zgodności realizowanej usługi szkoleniowej z zapisami komponentu szkoleniowego oraz harmonogramem szkolenia.

Szkolenie prowadzone było w Olsztynie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej.

Fala1