W dniu 23 lutego 2015 r. odbyło się spotkanie Inżyniera Kontraktu z Zarządem Dróg Powiatowych w Giżycku.

W trakcie spotkania omówiono sprawy bieżące związane z projektowaniem i budową sieci szerokopasmowej na drogach administrowanych przez Zarząd.

Fala1