W dniu 23 lutego 2015 r. odbył się przegląd stanu gotowości technicznej węzła szkieletowego w Ełku.
W przeglądzie węzła udział wzięli przedstawiciele Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.

Jest to ósmy węzeł szkieletowy przygotowany przez Wykonawcę do eksploatacji. Węzeł umożliwia połączenie z podobnym węzłem w Węgorzewie i w Mrągowie oraz z podobną siecią województwa Podlaskiego (za pośrednictwem punktu styku).

Fala1