W dniu 22 stycznia 2015 r. w siedzibie Wykonawcy odbyła się kolejna Rada Budowy, będąca jednocześnie pierwszą w tym roku.

Rada poświęcona była wykonaniu:
• grudniowego kamienia milowego,
• zadań w 2014 r. wynikających z obowiązującego HRF.

W trakcie Rady omówiono również stan przygotowań do odbiorów przewidzianych w ramach styczniowego kamienia milowego, który zakłada odbiór 60 % wartości relacji i węzłów.

Fala1