Dnia 21 sierpnia br. w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyło się spotkanie dotyczące zagrożeń w terminowej realizacji projektu i powstających opóźnień.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zespołu Inżyniera Kontraktu oraz osoby zaangażowane w wykonanie projektu.

Fala1