Dnia 19 sierpnia br. w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyło się cotygodniowe spotkanie Zespołu Inżyniera Kontraktu.

Tym razem było on poświęcone zagrożeniom związanym z przygotowaniem przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej.
Jest ona niezbędnym elementem związanym z odbiorami częściowymi.

Fala1