W dniu 4 sierpnia br. w siedzibie Zamawiającego w Olsztynie odbyło się spotkanie Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu.

Przedmiotem spotkania była ocena stanu realizacji projektu na dzień 31 lipca br., przygotowanie Zespołu Inżyniera Kontraktu do przeprowadzenia zgłoszonych do odbioru, w miesiącu lipcu, relacji i węzłów oraz ocena zaawansowania prac związanych z przeprowadzeniem odbioru części aktywnej.

Fala1