Dnia 22 lipca 2015 r. w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyło się spotkanie z Kierownictwem Projektu ze strony Wykonawcy.
W trakcie spotkania omówione został stan bieżący realizacji projektu oraz przygotowanie do odbiorów częściowych prognozowanych do odbioru na koniec lipca br.

Również w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyło się cotygodniowe spotkanie Zespołu Inżyniera Kontraktu.
Tym razem było on poświęcone zagrożeniom związanym z odbiorami przejściowymi i częściowymi w miesiącu lipcu oraz stanem dokumentacji powykonawczej przygotowywanej przez Wykonawcę.

Fala1