Dnia 15 lipca br. w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyło się cotygodniowe spotkanie Zespołu Inżyniera Kontraktu.

Tym razem było on poświęcone zagrożeniom związanym z odbiorami częściowymi.

Przedłożona dokumentacja nie spełnia wymogów określonych w procedurze odbioru robót.
Inspektorzy Nadzoru zaprezentowali również ocenę stanu zawansowania prac związanych z przygotowaniem węzłów dystrybucyjnych do odbiorów przejściowych.

Fala1