Dnia 3 lipca br. w siedzibie Zamawiającego odbyło się spotkanie Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu.

Przedmiotem spotkania były sprawy bieżące związane z realizacją projektu oraz postęp praz związanych z odbiorami przejściowymi i częściowymi w miesiącu lipcu.

Fala1