Dnia 1 lipca br. w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyło się cotygodniowe spotkanie Zespołu Inżyniera Kontraktu.

Tym razem było on poświęcone zagrożeniom związanym z odbiorami częściowymi.
Przedłożona dokumentacja nie spełnia wymogów określonych w procedurze odbioru robót.

Fala1