Dnia 18 czerwca 2015 r. w siedzibie Wykonawcy w Olsztynie odbyła się kolejna Rada Budowy.

Tradycyjne uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu, Wykonawcy oraz Podwykonawców.

W trakcie Rady podsumowano stan zaawansowania projektu na dzień 31 maja br., zagrożenia w jego bieżącej realizacji, przebieg odbiorów w ramach czerwcowego okna odbiorowego oraz zagrożenia w realizacji 80% kamienia milowego.

Fala1