Dnia 10 czerwca 2015 r. w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się spotkanie koordynacyjne Zespołu Inżyniera Kontraktu.
Uczestniczyli w niej wszyscy członkowie Zespołu.

Oceniono stan bieżący realizacji projektu, zagrożenia, które mogą zakłócić jego wykonanie oraz przygotowania do zbliżający się odbiorów na dzień 15 czerwca i przypadającej realizacji 80% kamienia milowego.
Podsumowano również stan zawansowania projektu na dzień spotkania.

Fala1