Dnia 10 czerwca 2015 r. w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Koordynacyjna Projektu.
Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy i jego głównych Podwykonawców oraz Inżyniera Kontraktu.

W trakcie spotkania omówiono stan zawansowania projektu, zagrożenia oraz prognozowane wykonanie kamienia milowego przypadającego na dzień 15 czerwca br.

Fala1