Dnia 5 czerwca 2015 r. odbyło się spotkanie Inżyniera Kontraktu z Kierownictwem Zarząd Dróg Zieleni i Transportu (ZDZiT) w Olsztynie.

Miejscem spotkania była siedziba ZDZiT i dotyczyło ono omówienia trasy budowy sieci szerokopasmowej w m. Olsztyn, kolizji związanych z budową linii tramwajowej oraz zawansowania.

Fala1