Dnia 3 czerwca 2015r. w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się spotkanie koordynacyjne Zespołu Inżyniera Kontraktu.

Uczestniczyli w niej wszyscy członkowie Zespołu .

Oceniono stan bieżący realizacji projektu, zagrożenia, które mogą zakłócić jego wykonanie oraz przygotowania do testowania urządzeń części aktywnej i uruchomienia fazy eksploatacji.
Podsumowano również realizacje projektu na dzień 31 maja 2015r.

Fala1