Dnia 28 maja 2015r. w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyło się spotkanie Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu z wykonawcą części aktywnej projektu, na którym omówiono stan przygotowania do testowania urządzeń części aktywnej.

W tym dniu w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się również kolejna rada Koordynacyjna Projektu.

Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu, Wykonawcy i Podwykonawców.
W trakcie Rady podsumowano stan zaawansowania projektu, zagrożenia w jego bieżącej realizacji oraz przygotowanie uczestników do przeprowadzenia odbiorów częściowych.

Fala1