Dnia 27 maja 2015r. w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się spotkanie koordynacyjne Zespołu Inżyniera Kontraktu.

Uczestniczyli w niej wszyscy członkowie Zespołu.

Oceniono stan bieżący realizacji projektu , zagrożenia, które mogą zakłócić jego wykonanie oraz przygotowania do testowania urządzeń części aktywnej i uruchomienia fazy eksploatacji.

Fala1